فواد سرکیس Fouad Sarkis

برند لباس مجلسی فواد سرکیس: شعار فواد سرکیس این است که مفهوم ما گسترده و شفاف است. ما میخواهیم زنان در لباس‌های ما خود جدیدی پیدا کنند. ما جرات وشهامت اینکه متفاوت باشیم را داریم.زیرا به آن ایمان داریم. فواد سرکیس از مراحل اولیه کودکی‌اش ماموریت خود را در طراحی صنعت مد آغاز کرده است. در سن ۱۲ سالگی فواد طراحی‌های مختلف خانه مد لبنان را آغاز کرد. فواد سرکیس فردی منحصر به فرد.خلاق در سراسر خاورمیانه است. امروزه مدل‌های مجلسی لباس شب فواد سرکیس برند جهانی بالایی دارد. کارخانه این برند در لبنان و استامبول واقع است و به سراسر جهان توزیع میشود.
مشاهده به عنوان مشبک فهرست

5 Items

تا بر صفحه
تنظیم جهت نزولی
مشاهده به عنوان مشبک فهرست

5 Items

تا بر صفحه
تنظیم جهت نزولی